WS PHOTOGRAPHY

girl with a camera...and a blog..

 •  

  Sử dụng Tử vi đẩu số dự đoán tai bệnh

   

  Khán tật bệnh tai ách dĩ cung tật ách là việc chính, kiêm khán cung mệnh; ra ngoài thì khán cung thiên di. Chiêm bệnh tối kỵ tật huynh điền cung động (tức phùng sát hoặc Hóa kị tinh xung thì động).

   

  Cung tật ách chủ tinh bị chiếm đóng gia sát sao Hóa kỵ tụ hội, tất có bệnh tai. Phùng Hóa kị xung càng hung. Bệnh tình nặng nhẹ khán sát sao Hóa kỵ nhiều ít cập chế hóa tình huống mà định, sát tụ kiêm hữu khóc tang tinh, thì bệnh nặng nan dũ, cung mệnh vừa không được cát người thì không trừng trị; sát ít hoặc năng lực chế phục mà lại vô khóc tang tinh, thì bệnh dễ dũ. Lúc nào bệnh? Năm, nguyệt, nhật, thì can Hóa kị xung tật ách thời gian bệnh. Lưu niên (nguyệt) Hóa kị xung tật ách, đương lưu nguyệt (nhật) tật ách nhập nguyên cung tật ách bệnh truyền nhiễm nặng. Lưu niên (nguyệt) tật ách Hóa kị xung phu thê, lưu nguyệt (nhật) của cung phu thê nhập nguyên cung phu thê bệnh truyền nhiễm nặng.

  Bệnh gì? Dĩ cung tật ách cung quẻ và trong cung tinh diệu ngũ hành thuộc tính mà định.

  Xem thêm:  Xem Tử Vi tại Hải Phòng

  Bệnh bộ vị, có thể tinh diệu tính chất và hậu thiên nhiều chuyện lai định. Ví dụ như, tử vi tinh là đầu, cự môn là yết hầu, Thiên phủ là bụng chờ. Sau đó thiên nhiều chuyện lạc thư sổ mà nói, "Chở cửu lữ nhất, nhị tứ là kiên, tả tam hữu thất, lục bát là đủ", ly mũ nồi bộ, khảm cung tại hạ bộ phận sinh dục, khôn, tốn cung trên vai bộ, chấn cung bên trái phúc hiếp bộ, đổi cung bên phải phúc hiếp bộ, càn, cấn cung ở đủ bộ.

  Luận đoán tai ách, dĩ cung thiên di là việc chính đến xem, kiêm khán mệnh, tật cung. Trong cung có dương, đà, khốc, hư, thiên không, cướp, âm sát, Tang Môn, bạch hổ dễ sinh tai hoạ; nhược tái thiên cơ, cự môn, thiên mã chờ thông nhau tinh giao nhau, thì dễ có tai nạn xe cộ; nhược sẽ cùng vũ, sát, hình, dương chờ đấu võ tinh hội tụ, thì tại ngoại dễ thụ đánh giết thương tổn; nhược và hồng loan, Hàm trì, liêm trinh, tham lang, thiên diêu chờ đào hoa tinh giao nhau, là tình dục tai ương; và hồng loan, liêm trinh giao nhau, dễ có huyết quang tai ương.

  Thất sát kình dương bạch hổ, đối cung vũ khúc Hóa kị lai xung, tranh đấu, quan tòa, huyết quang, giết người; sát dương quan phù nhập thiên di, phạm hình, giáng âm; vũ khúc hội hỏa linh, nhân tài bị cướp, tài vụ tranh cãi; vũ khúc phùng dương kị, nhân tài cầm đao, gia bạch hổ chắc chắn hình thương; xương khúc đà vũ, đầu sông tự sát; liêm trinh ở tị cung gia hội Tứ Sát Hóa kị bạch hổ, chủ tàn tật, giải phẫu, hình tai; mão dậu cung thiên di phùng liêm phá khúc, gông xiềng kẻ tù tội; liêm sát xấu vị đồng cung, gia lục sát tinh, trên đường mai thi; liêm phá dương cư thiên di, chết vào ngoại đạo.

  Xem thêm:  Chọn ngày giờ sinh mổ 2022 hợp tuổi bố mẹ

  Lưu niên hóa lộc nhập điền trạch mà điền trạch tự Hóa kị, tật ách Hóa kị nhập quan lộc, phúc nhân trị hóa kỵ nhập quan lộc, cung tật ách Hóa kị nhập thiên di, tật ách Hóa kị nhập phụ mẫu, đều dễ có hung hiểm tử vong. Lưu Hóa kị xung bổn điền, lưu nguyệt cung điền trạch đi tới bổn điền, cai nguyệt hung hiểm. Lưu nguyệt Hóa kị xung bản mệnh, lưu nguyệt nhập bản mệnh cung thì cũng hung hiểm.

  Làm sao tị nạn? Có thể bàn vãng thiên hỉ, hóa khoa (bao quát nguyên bàn hóa khoa, cung phúc đức hóa khoa) hoặc không vong phương vị khứ ở một thời gian ngắn; luận đoán ra có huyết quang tai ương người, có thể hiến cho điểm máu lai hóa giải

  Bác sĩ dĩ hóa khoa tinh là dụng thần. Hóa khoa nhập mệnh thân hoặc tật ách, chủ có lương y, hóa khoa rơi cung khắc cung tật ách người cũng chủ trị được. Trái lại hóa khoa không vào mệnh thân, tật ách hoặc bị cung tật ách khắc người, đều chủ nan y. Có thể đáo hóa khoa phương vị khứ tìm thầy thuốc.

  Lúc nào hảo? Ở có thể cứu chữa dưới tình huống, phùng hóa khoa, thiên hỉ nguyệt, nhật, thì hảo.

  Tìm thầy thuốc xem bệnh, dĩ lưu nhật can (tức xem bệnh cùng ngày Thiên can) hóa khoa sở nhập phương vị là quý nhân phương, có thể đáo cai phương vị nhìn bệnh; dĩ cai phương vị tương ứng nhiều chuyện, khán tìm dạng gì bác sĩ. Ví dụ như, hóa khoa nhập ngọ cung, ly quẻ, có thể đáo phía nam tìm thuộc mã trung niên nữ thầy thuốc khán.

  Xem thêm:  Xem Tứ Trụ Bát Tự

Comments

 • (no comments)

Free Website Created & Hosted with Website.com Website Builder

Create Yours

Create Free Website Now

Stunning Website Templates. Free Domain.
Create a free website with website.com website builder. Start My Website